Vi bygger bron mellan hälsa och skönhet för kvinnors välbefinnanden i alla åldrar.

Cryopen

Detta är en fryspenna som är en enkel och säker metod för att få bort hudförändringar – utan att skada frisk vävnad.

Under cryoterapibehandlingen blir det behandlade området fryst och ljusnar / bleknas, efter det kan en rodnad bildas. En stickande känsla kan uppstå, det kan bildas en blåsa på det behandlade området. Det kan kännas lite under behandlingen och för att underlätta kan man ta hjälp av bedövningssalva. En sårskorpa kan bildas – det kan ta någon dag innan den uppstår. Man ska undvika UV – ljus på området som är behandlat.

Behandlingen kan behöva
göras 1 – 3 gånger med 4 veckors mellanrum.

Frys bort hudproblem!