Vi bygger bron mellan hälsa och skönhet för kvinnors välbefinnanden i alla åldrar.

BELKYRA®

– bli kvitt dubbelhakan utan kirurgi

Dubbelhakor kan ha många orsaker, som åldrande, gener eller viktuppgång. Även smala personer kan drabbas av dubbelhaka och det kan vara svårt eller till och med omöjlig att banta eller träna bort.

För att bli av med dubbelhaka finns olika metoder, både kirurgiska och icke-kirurgiska. Belkyra är det första godkända läkemedlet för behandling av oönskat fett under hakan i form av dubbelhaka. Behandlingen förstör fettcellerna under hakan och ger ofta en mer markerad hakprofil.

Belkyra innehåller den aktiva substansen deoxicholsyra. Deoxicholsyra tillverkas naturligt i kroppen för att underlätta nedbrytningen av fett.

BELKYRA® deoxicholsyra är det första godkända läkemedlet för behandling av submentalt fett (oönskat fett under hakan, s.k. dubbelhaka). Det används hos vuxna patienter hos vilka dubbelhakan har en psykologisk inverkan.

  • Ett behandlingstillfälle tar ca 15 – 20 minuter.
  • Dubbelhakans storlek kan förbättras gradvis efter varje behandlingstillfälle.
  • I de flesta fall räcker 2 behandlingar, men ibland krävs 3-6 behandlingar.
  • Du kommer att få flera injektioner vid varje behandlingstillfälle. Antalet injektioner och behandlingstillfällen beror på dina individuella behov.

Behandling med BELKYRA®

BELKYRA® är en injektionsbehandling som riktar in sig på och eliminerar fettceller under hakan och som gradvis kan förbättra utseendet på hakprofilen under ett antal behandlingstillfällen utifrån behandlarens bedömning. När det önskade resultatet har uppnåtts krävs vanligtvis ingen ytterligare behandling. Till skillnad från andra injektionsbehandlingar är effekten bestående.

Din behandlare injicerar små mängder av läkemedlet på flera olika ställen i det område som ska behandlas. Hur mycket du kommer att få och hur många behandlingar du behöver baseras på mängden fett under hakan.

Efter din behandling med BELKYRA®

Efter din BELKYRA®-behandling kommer du att få råd av din behandlare för tiden närmast efteråt. Det är normalt att uppleva en del obehag efter behandlingen och precis som vid andra injicerbara behandlingar kan man uppleva vissa biverkningar av BELKYRA®.

Efter behandlingen kan du uppleva mindre smärta, svullnad/vätskeansamling, blåmärken eller minskad känslighet under hakan. De här effekterna är i allmänhet tillfälliga och försvinner vanligtvis av sig själva. Biverkningarnas förekomst, svårighetsgrad och varaktighet är i allmänhet störst efter det första behandlingstillfället och minskar i takt med att behandlingarna fortsätter.

Behandlingen kan upprepas flera gånger men ska inte överskrida 6 behandlingstillfällen, 2-4 behandlingstillfällen är vanligtvis tillräckligt. Tidsintervallet mellan varje behandlingstillfälle ska vara minst 6 veckor.

För att uppnå ännu större effekt av behandlingen rekommenderar vi att du kombinerar behandlingen med Skinrejuvination radiofrekvensbehandling.

Pris: 4500 kr/behandlingstillfälle